Willem Beekhuizen

Willem Beekhuizen

Beekhuizen Bindt: schakel tussen partijen

Een woningcorporatie gaat een blok woningen grootschalig renoveren. Er wordt veel overlast verwacht voor de bewoners. De woningcorporatie wil snel en rechtstreeks communiceren met de bewoners. Beekhuizen Bindt komt met de Rijdende Theetuin naar het woonblok. Een deskundige van de woningcorporatie is aanwezig voor uitleg. Gedurende de hele dag strijken veel bewoners even neer op het terras. Zij worden rechtstreeks geïnformeerd over de op handen zijnde renovatie. Maar tijdens de koffie ontstaan ook andere gesprekken met buren en er ontstaan nieuwe contacten. Een slepende kwestie van onderlinge overlast komt ter sprake en wordt ter plekke opgelost.

 

Beekhuizen Bindt: onderzoeker

Een gemeente wil graag informatie hebben van en over ouderen om het beleid vorm te geven. Een centrale vraag is: wat heb je nodig om zelfstandig te blijven wonen? Beekhuizen Bindt brengt op verschillende locaties ouderen bij elkaar. Met de ‘talking stick’ in de hand krijgt iedereen de kans om zijn verhaal te doen. Er komt veel bruikbare informatie naar boven waar de gemeente mee aan de slag kan.

 

Beekhuizen Bindt: regisseur

Een instelling in Rotterdam wil bewoners die daarvoor in aanmerking komen helpen bij het aanvragen van kwijtschelding van een gemeentelijke belasting. Er wordt een campagne opgestart: in een periode van twee weken moeten zo veel mogelijk bewoners geholpen zijn. Beekhuizen Bindt gaat er mee aan de slag. Hij verkent het gebied, brengt de juiste partijen bij elkaar aan tafel, maakt afspraken bij verschillende geschikte locaties, zoekt vrijwilligers om de ouderen te ontvangen en om de formulieren in te vullen en zorgt voor de benodigde informatie en communicatie. Kortom: Beekhuizen Bindt regisseert de campagne. Na twee weken zijn velen geholpen.

 

Beekhuizen Bindt: trainer/coach

Startende ondernemers in Rotterdam tobben ieder voor zich met een aantal zaken. Een van de ondernemers besluit om ze als groep bij elkaar te brengen om te kijken hoe ze elkaar kunnen helpen. Beekhuizen Bindt leidt de bijeenkomt. Dat maakt het een en ander los in de groep. Er worden ter plekke tips en adviezen uitgewisseld en er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Beekhuizen Bindt heeft de kracht uit de groep naar boven gehaald.